wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
 • SILTON
  sklep on-line
  NIP: 526-142-35-35
 • E-mail:sklep@serwis-audio.pl
 • Telefon501-069-159
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Polityka prywatności

Załączona polityka prywatności dotyczy witryny internetowej prowadzonej przez firmę Silton Jadwiga Zawitkowska i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej firmy. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.
Korzystanie z większości witryny internetowej serwis-audio.pl nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Zgodnie z rozporządzeniem, danymi osobowymi nie są dane Przedsiębiorców, dostępne w systemach rejestrowych kraju. Ze względu na zachowanie najwyższego bezpieczeństwa przyjęliśmy jednak, że zabezpieczymy dodatkowo dane osób kontaktowych (np. pracowników serwisów, sprzedawców czy księgowych) wraz z ich numerami telefonów oraz adresami mailowymi. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela sklepu internetowego firmę Silton Jadwiga Zawitkowska, ul. Księżycowa 72a, 01-934 Warszawa, NIP 5261423535, REGON 147473121 (zwanego dalej Firmą), z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na sklep@serwis-audio.pl lub pod numerem telefonu 501-069-159. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając list na podany adres.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę,
 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 2. podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 3. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
 4. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące,
 5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Firma nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, by szybko i sprawnie zrealizować zamówienie i wysyłkę, jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania i sprawnie przeprowadzić postępowanie reklamacyjne – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia dla Państwa usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną,
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym,
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Silton Jadwiga Zawitkowska, ul. Księżycowa 72a, 01-934 Warszawa lub elektronicznej (wiadomość e-mail na sklep@serwis-audio.pl).
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
 1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego,
 2. Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
Informujemy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez nas witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.
Jeżeli dokonali Państwo transakcji zakupu towaru, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące transakcji. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularz, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Jeżeli mają Państwo problemy z edycją informacji na Wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres sklep@serwis-audio.pl. Tam z pewnością uzyskają Państwo pomoc.
Serwis-audio.pl stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne, takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz tam gdzie jest to wymagane technologie szyfrujące.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 
Kontakt
Firma zbierająca dane : Silton Jadwiga Zawitkowska ul. Księżycowa 72a, 01-934 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie lub poprzez e-mail sklep@serwis-audio.pl.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl